Nybygg

Trasesøk

Trasé-søk er betegnelsen på en undersøkelse som har som mål å finne ut hvor et bestemt rør er lokalisert. Ganske nyttig å vite, før prosjektet ditt starter! Denne metoden brukes typisk når du trenger en grundig kartlegging av røropplegget. Den brukes også for å finne nøyaktig posisjon på rørskader.

Svært pålitelig

Her benytter vi et kamera for rørinspeksjon, i kombinasjon med en trasé-søker. Trasé-søkeren kan søke etter og finne kamerahodet, og på denne måten ser vi tydelig hvor røret ligger. (Les gjerne artikkelen vår om rørinspeksjon med kamera, der står det mer utførlig om hvordan utstyret brukes.)

Trasé-søk er ikke egnet til å beregne helt millimeter-presis dybde ned til røropplegget, men den er svært pålitelig med tanke på retnings- og lengde-påvisning av rør. Allikevel gir dette oss en god pekepinn på hvor dypt ned røret ligger, slik at det blir trygt å f.eks. grave uten å ødelegge noe essensielt. Trenger du vite presis dybde, gjøres det enkelt med andre instrumenter.

Når trenger du et trasesøk

Du kan ha god nytte av et trasé-søk om du...

  • skal lokalisere en lekkasje i et bygg
  • finne ut hvor du skal grave for å utbedre et rørbrudd
  • se hvor røret ligger inne i veggen, før du lager hull
  • finne riktig plassering av garasje eller bod uten å bygge over kloakkrøret
  • finne ut hvor du ikke skal grave, når du anlegger basseng eller kjeller

 

Fordeler med å få utført et trasesøk

Om du mistenker feil på et rør, eller det planlegges nye arbeidsoppgaver ved rørnettet, kan du få en god oversikt over hvilke rør som går hvor – og hvilken tilstand disse er i. Ikke alle bygg har korrekt oversikt over alt røropplegg – særlig om bygget er av eldre dato. Et trasé-søk som benyttes i forbindelse med budsjettering og planlegging av et vedlikeholdsarbeid, kan spare deg for mange utgifter! Om vi i løpet av søket finner feil eller skader på et rør, blir dette dokumentert i en skriftlig rapport. I denne rapporten vil det stå nøyaktig hvor feilen eller skaden ligger, og dette kan gjøre skadeutbedringen mindre kostbar. Samtidig vil du skåne miljøet for unødvendige ødeleggelser, siden du vet eksakt hvor du må grave.

Hva skjer under et trasesøk

Som ved en rørinspeksjon, vil vi benytte et passende rørkamera, dimensjonert for rørets størrelse. Kamerahodet føres inn i røret enten manuelt med en stålfjær eller lignende, eller med en spesiallaget motorisert enhet. Vårt spesialutstyr for trasé-søk kan kommunisere med kamerahodet, og bestemme det konkrete punktet hvor kamerahodet befinner seg. Slik kan vi enkelt markere det eksakte stedet for et rørbrudd, når dette dukker opp på skjermen

Kjøpe og salg 

En rørinspeksjon med trasé-søk er ofte supert når du skal kjøpe eller selge et hus. Slik kan du slippe uønskede overraskelser når du skal bygge på eller renovere. En rapport over rørtraseene og tilstanden til denne, kan også brukes overfor en kjøper i en salgssituasjon. Den kan brukes enten for å kunne dokumentere at rørene er i god stand, vise hvor de ligger så det er lett å se for seg kostnader ved påbygg etc, eller for å vise at det må påregnes kostnader for utbedring. Da har du spilt med åpne kort, og den nye eieren kan ikke kreve erstatning for noe du allerede har opplyst om.

Elektriske ledninger

EL-installasjoner kan forstyrre og forskyve signalene fra de fininnstilte kameraene og sondene vi bruker i et trasé-søk. Derfor er det greit om du gir oss en oversikt over hvor elektriske ledninger ligger før vi setter i gang. 

Dokumentasjon av trasesøk

Du vil få grundig dokumentasjon på funn, slik at du alltid kan gå tilbake og finne nøyaktig hvor rørene ligger. Dette blir gitt digitalt og ofte på flere måter (skisse, foto, video). Vi merker også fysisk av med merkespray der vi finner røret.

Om det er viktig med presis dybdemåling, kan vi i tillegg utføre dette på andre måter enn med trasé-søker, slik at avmerkingen blir mest mulig eksakt.

Kartlegging av ledninger og rør 

Vi står til din disposisjon 365 dager i året.

24T DØGNSERVICE 40 08 40 40

 

Vi er her for å hjelpe deg

Døgnservice
91 90 20 20
Hverdager som helligdager.

Send oss en e-post
spylehuset@rorleggerhuset.no

Her holder vi til
Frysjaveien 35
0484 Oslo

Sentralt godkjent

Godkjent for ansvarsrett

Mesterbrev

Mestermerket

Byggebransjens våtromsnorm

Godkjent våtromsbedrift

Startbank

Leverandørregister for bygg og anlegg

Godkjent lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-sertifisert

Velger du en mesterbedrift som oss - får du garantert solid fagkompetanse

Døgnservice