Bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet eller under bakken på tomten din, med en kollektor. En av fordelene med dette systemet, er at du ikke trenger stor tomt, da hullet i fjellet har en liten diameter. På den måten blir tomten og miljøet rundt lite preget, noe som er en av grunnene til at flere velger denne formen varmepumpe. Videre konsentrerer varmepumpen den lagrede energien og distribuerer den til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj. Borehulldybde er mellom 60 til 200 meter, men varierer etter energibehov.

Minimert energiforbruk og lavere strømregninger

Det er ingen nyhet at varmepumper generelt er både godt for miljøet og lommeboka. Vi blir mer og mer bevisste på smarte og langsiktige løsninger når det gjelder energi og forvaltning av våre ressurser. Med en bergvarmepumpe kan du raskt tjene inn pengene det kostet å kjøpe anlegget, ved at utgiftene for oppvarming av boligen faller betraktelig.

Økonomisk støtte fra Enøk og Enova

Du kan få inntil kr. 40.000,- for å gå over til miljøvennlig alternativ som varmepumpe. Myndighetene har som mål å helt fase ut fossilt brensel – og dette er gode nyheter for deg som enten skal bygge ny bolig, eller har en eksisterende bolig, og ønsker å gå over til fornybar varme.

Merk at Enøk gir tilskudd til nybygg og Enova gir tilskudd til eksisterende bygg.

Vi leverer bergvarmepumper til Østlandet

For kunder som bor i Akershus, Bærum og Oslo – vi hjelper dere gjerne med å forbedre inneklima og økonomien ved å installere bergvarmepumpe.

 

Kontakt oss for gratis befaring og prisoverslag for bergvarmepumpe.